Els tallers ofereixen als alumnes una manera activa
i funcional de practicar anglès

 

Taller de teatre

Formació per als professors: utilitzar els contes i les tècniques teatrals a classes de primària i secundària.

Com utilitzar el teatre a classe d’anglès com a llengua estrangera, maximitzar el llenguatge a través d’una simple història i aconseguir que tots els alumnes s’hi impliquin. Presenta als professors una varietat de jocs i maneres de crear i utilitzar diàlegs que els alumnes poden recordar i representar.
 

Anglès a través del teatre per a adolescents i adults

Aquests tallers estan pensats per animar els alumnes a parlar i utilitzar l’anglès en una situació real del dia a dia. Es tracta d’apartar els estudiants dels llibres de text i de darrere la taula i representar situacions reals. Practicaran la fluïdesa, l’expressió i agafaran confiança. Els jocs de teatre i tècniques d’improvisació fan que els alumnes parlin la llengua i prenguin riscos en una situació agradable i sense amenaces.

Els participants aprenen a construir una història sense cap tipus d’attrezzo ni decorat mentre entretenen els seus companys. Es treballa en grups i fins i tot els més tímids participen de la diversió i es tornen grans “parladors”.

homeMap

Castellano | Català | English

homeMap